Yarın Miraç Kandili

İslam inancına göre Hazreti Muhammed’in Miraç Kandili, Allah’ın daveti üzerine Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilir. Bu olay, “İsra ve Miraç mucizesi” adıyla anılır ve Kur’an-ı Kerim’de İsra ve Necm surelerinde ifade edilir. “İsra olayı”, Hazreti Muhammed’in bir gece Mekke’den Kudüs’e, “Miraç olayı” ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa işaret eder.

İslam kaynaklarına göre, Mekke’den Medine’ye hicretten bir sene önce yaşanan “İsra ve Miraç” olayı, Allah’ın Hazreti Muhammed’in Mekke’de gördüğü eziyetlere karşı bir teselli olarak kabul edilir. Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı ve Allah’a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi. Ayrıca, “Amenerrasulü” diye başlayan Bakara Suresi’nin son iki ayeti vahyolundu.

Bu özel gecede Allah, Hazreti Muhammed’e İsra Suresi’nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi. Müslümanlara Miraç Kandili’nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur’an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye edilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt’a göre, Mekkeli müşriklerin Müslümanlara boykot uyguladığı, Hz. Muhammed’in zor zamanlar geçirdiği bir dönemde Allah’ın İsra ve Miraç hadisesiyle bazı hakikatleri göstererek peygambere destek verdiği ifade edilir. İsra, Kur’an-ı Kerim’de geçerken, Miraç yaklaşık 45 sahabenin rivayetiyle dile getirilir. Hz. Muhammed’den önce de olan namaz, Miraç gecesinde beş vakit olarak farz kılınmıştır.

Hz. Muhammed’in gece yürüyüşüyle Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya gitmesi, günümüzde maalesef işgal altında olan bir durumda bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x